OPIS  PROJEKTA

Naše razumevanje o multipli sklerozi je v zadnjih nekaj desetletjih znatno napredovalo. Gre za avtoimunsko bolezen osrednjega živčevja, ki prizadene približno dvakrat toliko žensk kot moških in je običajno odkrita med 20. in 40. letom starosti. Pogosti simptomi te bolezni so občutek neravnotežja, vrtoglavica, težave s hojo, otrplost, mravljinčenje obraza, rok, nog, težave z vidom, … Pojavi se lahko tudi utrujenost, težave z mehurjem in črevesjem, spremembe v razmišljanju in spominu ter drugi. V Sloveniji z multiplo sklerozo živi okrog 3500 bolnikov.

Pomembno je, da o tej zahrbtni bolezni spregovorimo, saj lahko marsikomu, ki se z njo sooča, olajša življenje, in marsikoga, ki te bolezni še ne pozna, poduči o pomembnosti aktivnega in zdravega življenjskega sloga.

Namen pričujoče spletne platforme je ozaveščanje o multipli sklerozi in o pomenu njenega pravočasnega odkritja ter delitev osebnih, pozitivnih zgodb bolnikov, ki kljub diagnozi še vedno živijo lepo in aktivno življenje.

VIRI

1. Brain Fundation.Multiple sclerosis. Dostopno na brainfoundationorg.org Sept 2019

2. Health Union. Dostopno na multiplesclerosis.net. Sept 2019.

3. Združenje za MS. Dostopno na zdruzenje-ms.si. Maj 2020.

PROJECT  DESCRIPTION

Our understanding about multiple sclerosis has progressed even more in the last few decades. It is an autoimmune disease of the central nervous system that most affects 2 times more women than men and it is usually diagnosed between the age of 20-40. Common symptoms of this disease are a feeling of imbalance, vertigo, walking difficulty, numbness, tingling face, arms, legs, vision problems,… Fatigue, bladder and intestinal problems, cognitive problems such as difficulties with thinking and memory, and others may also occur. There are approximately 3500 patients living with multiple sclerosis in Slovenia.

It is important to talk about this insidious disease, because it can make life easier for many people who face it, and for many who do not yet know the disease, to teach them about the importance of an active and healthy lifestyle.

The purpose of this online platform is to raise awareness about multiple sclerosis and to share personal, positive stories of people who have multiple sclerosis, but still live a beautiful and active life.

Sources

1. Brain Fundation.Multiple sclerosis. Available at brainfoundationorg.org Sept 2019

2. Health Union. Available at multiplesclerosis.net. Sept 2019.

3. Združenje za MS. Available at zdruzenje-ms.si. May 2020.